Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül,
automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére,
mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás,
vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),
a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát,
a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását,
mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról,
hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának,
és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el,
melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről.
Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül,
vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére
vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében,
azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor,
amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot,
a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik,
és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.